Adverteer

ADVERTENSIEGELEENTHEDE BY HOËRSKOOL MONTANA

Hoërskool Montana maak meerendeels gebruik van elektroniese kommunikasie (D6-kommunikeerder, Facebook en Instagram).
Geen advertensies word op D6-kommunikeerder of Facebook geplaas nie, aangesien die doel is om INLIGTING by ouers te kry.

PamfletteHele skool - R1000

R1 per pamflet indien nie hele skool
1600 leerders kry pamflette; 1330 huisgesinne

Moet vooraf uitgetel word, in getalle soos deur die skool voorsien
NuusbrieweR600Oudstes/enigstes
PlakkateR500 vir 2 plakkateEen plakkaat by kennisgewingbord; een plakkaat by kafeteria.
Tydperk: een maand
WebtuisteR3000 per jaar
R850 per kwartaal
R450 per maand
Advertensies op tuisblad. Webtuiste word daagliks opgegradeer.
Advertensiebord
Dr. Swanepoel
1,2m x 2,4m
R 4500 vir 12 maandeBesige straat - goeie blootstelling.
NUWE OPSIE:
Groot advertensiebord
Dr. Swanepoel
1,8m x 6m
R 10 000 vir 12 maandeBesige straat - goeie blootstelling (by 3-rigtingstop).
Advertensie in
leerderdagboek
R 4,500Elke leerder ontvang 'n dagboek.
Advertensie in
leerderdagboek en
personeeldagboek
R 6,000Personeel en leerders gebruik die dagboek daagliks.
Uitstallings tydens
tuiswedstryde
(indien nie 'n borg)
R3000 per byeenkomsGazebo en/of ander bemarkingsmateriaal vir blootstelling.
Pamflette/water/geskenke kan uitgedeel word.
In die geval van motorhandelaars kan 3 voertuie parkeer
word indien vooraf bespreek met Bemarker.
PAKKETTEPAKKETPRYS
PAKKET 1Webtuiste vir een kwartaal

Pamflette vir hele skool
1500
PAKKET 2Webtuiste vir een jaar

Pamflette vir hele skool
3500
PAKKET 3Webtuiste vir een jaar

Pamflette x 2

Advertensiebord (klein)
8750
PAKKET 4Webtuiste vir een maand

Pamflette vir hele skool
1250
PAKKET 5Klein advertensiebord

Groot advertensiebord
12500
PAKKET 6Klein advertensiebord

Groot advertensiebord

Webtuiste vir een maand
15000

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres