Hoërskool Montana beheerliggaam

MNR. MARTIN BOTHA
HOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
FINANSIES, PERSONEELADVIES, PROFESSIONEEL, TERREIN, ENS.

WERK: (012) 548 0160
E-POS: hoof@hsmontana.co.za

MNR. JOHN DU PLESSIS
VOORSITTER

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK

SEL: 083 609 1038
E-POS: john.duplessis@prozilog.co.za

MNR. PIET JANSE VAN RENSBURG
ONDER-VOORSITTER
VAKANT

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
BUITE-KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: KULTUUR
SOSIAAL & OUERSKAKEL

SEL: 082 350 0328
E-POS: piet@vanrensburg.net

MNR. BERTUS VISAGIE
TESOURIER

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
FINANSIES & DEBITEURE

SEL: 084 586 9714
E-POS: bertus@sal-tax.co.za

ME. PHYLLIS VORSTER
SEKRETARIS

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
SEL: 084 874 2093
E-POS: vorsterphyllis@gmail.com

ADV. WILLA SAAIMAN

AMPSDRAERS/KOMITEES:
DISSIPLINÊR

SEL: 082 394 6070
E-POS: wjsaaiman9@gmail.com

MNR. SUPA NEL

AMPSDRAERS/KOMITEES:
BUITE KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: SPORT
BEMARKING & BEELDBOU

SEL: 083 299 7457
E-POS: supa@paintshuttle.co.za

MNR. RICKUS VAN RENSBURG

AMPSDRAERS/KOMITEES:
GROND EN GEBOUE

SEL: 063 690 0964
E-POS: sinovillegardens@gmail.com

MNR. JOHAN DU PLESSIS

AMPSDRAERS/KOMITEES:
GROND EN GEBOUE

SEL: 078 048 7762
E-POS: johan@bbdsteel.co.za

MNR. JACQUES ELS

AMPSDRAERS/KOMITEES:
FINANSIES & DEBITEURE

SEL: 079 890 0401
E-POS: jacques@jdels.co.za

MNR. MARIUS MEYER

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
TERREIN & INFRASTRUKTUUR

SEL: 082 892 3126
E-POS: mariusmeyer700@gmail.com


MNR. TREVOR CILLIERS
ADJUNKHOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
REKENAAR, REGS & DISSIPLINÊR, PERSONEELADVIES, BEMARKING

WERK: (012) 548 0160
E-POS: hsmontana@global.co.za

ME. MARIETTA DU PLOOY
ADJUNKHOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:
UK
FINANSIES, PROFESSIONEEL, GEBOUE-EN TERREIN, PERSONEELADVIES, SPORT

WERK: (012) 548 0160
E-POS: mduplooy@hsmontana.co.za

MNR. CORRIE TERBLANCHE
PERSONEELVERTEENWOORDIGER

AMPSDRAERS/KOMITEES:
TERREIN EN INFRASTRUKTUUR

WERK: (012) 548 0160
E-POS: corrieterblanche@gmail.com

ME. REINETTE DEETLEFS
BEMARKER

AMPSDRAERS/KOMITEES:
BEMARKING EN BEELDBOU

SEL: 071 440 0632
E-POS: bemarker@hsmontana.co.za

ME. ADÉLE BREYTENBACH
SEKRETARESSE

WERK: (012) 548 0160
E-POS: admin@hsmontana.co.za

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres