Byekorf

Ons bled geleentheid vir Monties om hulle skryftalentte ontwikkel binne ons eie korf. 'n Redaksie word saamgestel om artikels te skryf vir die Byekorf-blad, wat in die middel van die jaar gepubliseer word. Kursusse word van tyd tot tyd aangebied om leiding te gee, denkwyses te vernuwe en nuwe vaardighede aan te leer. Monties se Byekorf het in 2018 die vyfde plek behaal in die Beeld Skolekoerantkompetisie. Ons Byekorf is 'n glansproduk waarop ons baie trots is en kan ook aanlyn op die skool se webtuiste besigtigword.

BYEKORF VOLUME 16 – DESEMBER


Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres