Geesvang

Monties hét G-E-E-S, ons het die S-P-A-N! Aan die begin van die jaar word ‘n ondersteunersgroep saamgestel om op te tree tydens die Interhoër-byeenkomste. Alle graad 8-leerders vorm deel van hierdie groep sodat hulle sommer vinnig deel van die Montie-stem kan wees. Leerders neem graag hieraan deel en sorg vir hoendervleis-oomblikke en ware Montie-trots! Die geesgroep het hulle eie ereklerestelsel en hierdie aktiwiteit is nou ‘n jaar-aktiwiteit wat by wintersport tuisbyeenkomste die spanne aanmoedig en ondersteun.


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres