Leierskamp

Gedurende Augustus vind 'n VLR-verkiesing vir die graad 11-leerders plaas. Hierdie verkose groep woon dan 'n VLR-kamp by, waar leier-opleiding gedoen word en beplanning vir die volgende jaar plaasvind. Leerders leer mekaar hier op ‘n nuwe vlak ken, wat belangrik is vir spanwerk en leiersvaardighede.


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres