Ouerbetrokkenheid

Montie-ouers het geleentheid en word genooi om betrokke te raak by die verskillende Beheerliggaamkomitees. Die komitees funksioneer uitstekend met die breinkrag, idees en inisiatief, betrokkenheid en vaardighede van die betrokke ouers en nuwe lede is altyd welkom.
Huidige Beheerliggaamkomitees en hul werksaamhede:

Huidige Beheerliggaamkomitees en hul werksaamhede:
FINANSIES & DEBITEUREFokus op gesonde bestuur van die skool se finansies en invordering van skoolgeld
TERREIN EN INFRASTRUKTUURFokus op onderhoud en ontwikkeling van die skool se terrein en infrastruktuur
BUITE-KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: SPORTFokus op die ontwikkeling en bevordering van sport by die skool
BUITE-KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: KULTUURFokus op die ontwikkeling en bevordering van kultuur by die skool
SOSIAAL & OUERSKAKELFokus op leerderbelange in die breë en sosiale funksies by die skool
DISSIPLINEHanteer dissiplinêre sake
BEMARKING/BEELDBOUFokus op ‘n goeie naam en beeld van die skool en die bevordering daarvan, en fondsinsamelingsprojekte
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTEHanteer alle uitgekontrakteerde dienste wat aan die skool gelewer word
REGSAANGELEENTHEDEHanteer alle regsverwante aangeleenthede van die skool

Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres