Reëls

SKOOLTYE:
Maandag – Donderdag: 07:25 – 13:55
Vrydag: 07:25 – 13:40

KLEREBANK:
Die skool bedryf ‘n klerebank waar goeie tweedehandse skoolklere verkoop of gekoop kan word.
Indien ouers saam leerders wil kom na klerebank, beplan asb 14:00-15:00 vir dié afspraak.

SCHOOL HOURS:
Maanday – Thursday: 07:25 – 13:55
Friday: 07:25 – 13:40

CLOTHING BANK:
The school operates a clothing bank where good second-hand school clothes can be sold or bought.
If parents want to visit the clothing bank with learners, please plan for this appointment from 14:00 to 15:00.


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres