Baie geluk aan die volgende lede wat verkies is tot die nuwe Beheerliggaam vir die termyn 2024 - 2026.

- Mnr. Nic Arnold
- Mnr. Hanna Conradie
- Mnr. Jacques Els
- Mnr. Marius Meyer
- Mnr. Paul Nel
- Mnr. Supa Nel
- Mnr. Joe Pretorius
- Me. Carla Stassen
- Me. Elsabé van Heerden

Ons vertrou dat julle ‘n waardevolle bydrae sal lewer en dat die skool voordeel sal put uit jul kundigheid en vaardigheid. By voorbaat dankie vir julle bereidwilligeheid en sterkte vir dié groot taak.

Congratulations to the following members who have been elected to the new Governing Body for the term 2024 - 2026.

- Mr. Nic Arnold
- Mr. Hanna Conradie
- Mr. Jacques Els
- Mr. Marius Meyer
- Mr. Paul Nel
- Mr. Supa Nel
- Mr. Joe Pretorius
- Mrs. Carla Stassen
- Mrs. Elsabé van Heerden

We trust that you will make a valuable contribution and that the school will benefit from your expertise and skill. Thank you in advance for your willingness and strength for this great task. 


Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres