Nuwe Graad 8’s

‘n Besige verwelkomingsprogram word in die eerste week gevolg om die graad 8’s behoorlik tuis te laat voel in Montieland. Die senior VLR-lede hanteer die program en dit is geensins vernederend of afbrekend van aard nie. Die graad agts geniet dié week terdeë!

Dit sluit onder andere die volgende in:
•Eerste dag in Montieland met laerskoolklere en kaalvoet – om die laerskoolstof af te spoel. Die VLR bepaal die ander “bybehore” en voorkoms-instruksies.
•Graad 8-inligtingsboekie
•Graad 8-atletiekbyeenkoms
Graad 8-swemgala
•Graad 8-spanbou
•Graad 8-oueraand en sosiale funksie
•Groentjiekonsert
•Eers na afloop van die groentjiekonsert mag leerders hulle volwaardige amptelike Montana skooldrag dra en kan die laerskoolkouse, wat tot nou toe deel was van hul skooldrag, weggegooi word.

Nou is die nuwe graad 8’s volwaardige Monties wat gereed is om die akademie, sport en kultuur met ywer aan te pak.

Elke graad 8-leerder ontvang 'n gratis Montiehemp vanaf die Beheerliggaam.

Die nuwe tradisies in die hoërskool (onder andere die Montie Tydkapsule en Montie Eresirkel waar slegs graad 8’s slotte mag aanhaak), laat elkeen spesiaal voel. Dis L-E-K-K-E-R om ‘n Montie te wees!


Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres